дизел за земеделието

Горрел – ефективен контрол върху разхода на дизелово гориво за земеделския и строителния бранш

07.11.2020 bgDadoraRd 0

Всеки собственик на фирма за строителство или пък земеделец използва специализирано гориво за машините и съоръженията, с които се провеждат съответните ремонтни действия или обработки. […]

каломаслоуловители

Какво представлява услугата „Почистване на каломаслоуловители“

26.10.2020 bgDadoraRd 0

Канализационните услуги, които се предлагат от професионални фирми далеч надхвърлят битовите неволи, за които домакинствата биха ги наели. Отводняването на мазета, гаражи, партерни етажи, както […]