Какви видове кредити има и какви са условията за погасяването им?

Понятието кредит ни кара да си задаваме купища въпроси, на които понякога ни е трудно да си отговорим сами… Ако сме изправени и пред дилемата дали да изтеглим банков, или друг вид заем, то колебанията ни се и умножават двойно и много често имаме нужда и от професионална консултация!

Ако нямате време да посетите близката банка, но искате да се запознаете по-отблизо с видовете кредити и сроковете им за връщане, останете с нас и се информирайте относно тези въпроси. Ще се опитаме кратко и ясно да обобщим какви варианти имате пред себе си, когато ви трябва определена сума пари, също както и в какъв срок можете да я върнете…

кредит

Основно, кредите се делят на три вида според срока на погасяване: краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Първите се връщат за период до една година, като също така биват още наричани и „бързи кредити“. Те се отпускат почти до броени минути, не изкисват поръчител, или някакъв друг вид залог, но и лихвата по тях е значително по-голяма от останалите. Ако ви трябват пари до заплата, или ипотечен кредит до 1000 и малко отгоре лева, можете да заложите на бързите кредити и да разрешите финансовите си проблеми за кратък период от време.

Средносрочните кредити са с период за връщане до пет години и не повече, докато дългосрочните могат да бъдат погасявани и до 20 години от датата сключване на договора. При тях се изисква някаква гаранция под формата на имот, или друго имущество, като ако длъжникът не може да върне заема си, банката има правото да конфискува заложените от него материални активи.

Според вида обезпечение на взетия заем, той се дели на четири вида, които са както следва: обезпечени заеми, които от своя страна се делят на още няколко подвида (варантни и ломбардни); винкулационни кредити; необезпечени и частично обезпечени. При различните видове има различен по вид залог на ценности като: книжа, скъпоструващи стоки, ипотека и др. Условията по погасяване на всеки един вид кредит ще ви бъдат разяснени на място, при посещение на банката-кредитор.

Кредитите могат да бъдат разделени и според целта на взимането им. Причината заради която можете да се обърнете за финансова помощ от банка са най-разнообразни, като най-често исканите заеми са следните: потребителски, инвестиционни, фирмени, студентски кредит, или овърдрафт. Навярно всеки един от тях ви е познат, дали защото вече сте се възползвали от него, или сте получили информация посредством различни видове реклама. Също така, можете да погасите кредита си както с една вноска, така и на няколко, като и тук банките предлагат гъвкави и съобразно индивидуалните на клиента потребности.