Как се води отчетност при ресторанти?

ресторант

За разлика от всеки друг бизнес се оказва, че при счетоводство на ресторанти е необходимо по-специално отношение и внимание. Перспективите, които е важно да се следват се отнасят най-вече до това да се подсигури качествено обслужване на клиента, добри цени, конкурентна работна среда както и храна и напитки, отговарящи на най-високи стандарти. Разработването на заведение и изключително трудно. Но не само е важно да бъде проявена съответната гъвкавост, а да се приложат всички правила за изграждането му от нулата до момент, в който ще можете да се радвате на добра икономическа изгода. Но без правилното счетоводство на ресторанти е немислимо да очаквате каквито и да било резултати.

Какво представляват счетоводните услуги за заведения и ресторанти?

Всеки обича да ходи по заведения, независимо дали се касае за такива, които са за хранене, питейни, тип кафенета, сладкарници, барове и други. Но за да заработи ефективно и съобразно нормативната уредба на страната има куп неща, които следва да се свършат. Безспорно процесът е изключително трудоемък и е свързан с точна и детайлна документална обработка. Ходенето по институции за разрешителни и спазване на всички стандарти определено е доста изнервящо и досадно. Но пък ето, че именно в този процес една коректна консултация и съдействие от страна на наетата счетоводна къща биха били наистина от полза за онези от вас, които идея си нямат през какво трябва да преминат преди същински да заработят.

За да се превърне и вашия ресторант в привлекателно място за клиенти е важно да бъде свършена доста работа и тя неизменно е свързана с използването н счетоводни услуги. С тяхна помощ имате възможността да изградите един стабилен и сериозен бизнес, който да удовлетвори партньори, клиенти, доставчици, контрагенти. Първата и основна задача е да наемете счетоводна къща, която да ви съдейства по всякакви финансови и административни въпроси, които се отнасят до:

 • Поопъване на документи за издаване на различни разрешителни, които се издават от институциите, които осъществяват контрола за приготвяне на храни, продажба на напитки и други продукти, годни за консумация;
 • Подаване на съответните данъчни декларации и информация относно осъществяваната търговска дейност;
 • Изготвяне и подаване на информация за назначените по трудов договор лица. Назначаване, освобождаване, провеждане на обучения за надграждане на знанията и уменията на служителите и работниците;
 • Изготвяне на отчетност за приходите и разходите на ресторанта;
 • Сключване на договори с фирми за трудова дисциплина и други.

Изобщо ролята на счетоводната компания наистина е решаваща и има защо да проявите взискателност при търсенето на фирма, която може да поскрие критериите ви.

Решаване на различни казуси

кухняИма доста неща, които документално всеки месец следва да се следят. Предвид по-големите обороти, които правят някои ресторанти то те следва да бъдат регистрирани и по ЗДДС. Ефективната работа на счетоводните кантори се състои в строго спазване на сроковете за подаване на данъчната информация. Това е важно от гледна точка на това, че ще бъдат елиминирани всички онези грешки и административни наказания, които можете да понесете като санкция за пропускане на сроковете за подаване на счетоводна отчетна информация, касаеща дейността.

Трябва да направите разлика между това, че реалното счетоводство е фактически изпълнимо от кантората, която ще наемете. Но не бива да предавате отговорността за ваденето и издаване на разрешителни на финансовата фирма. Можете да получите съдействие за попълване на документите и заявленията, които следва да подадете, но същите се подават лично от управител и друго упълномощено лице.

В хода на работа могат да настъпят различни казуси, които да изискат намесата на счетоводителя. Такива са например:

 • Данъчни ревизии;
 • Подадени сигнали до Комисията за защита на потребителите;
 • Сигнали или жалби от служители за нарушени права по трудовото законодателство;
 • Възникване на застрахователни събития;
 • Неустойки при пропуснати ползи от забавяне на доставки, плащания и други.

Изобщо има защо да се доврите на фирма, която има опит във воденето на счетоводство на ресторанти. Определено това ще ви гарантира една по-устойчива работа, спокойствие и сигурност.

Колко струва счетоводството на ресторант?

Няма точна сума, която да бъде фиксирана като месечна тарифа. Динамиката в бизнеса е достатъчно интензивна за да може да се каже какъв обем работа ще се подаде към счетоводната къща. Определено идеята е в това да се подсигурят наистина отлични условия за изпълнение на ангажиментите и да бъде изготвена достатъчно изгодна за предприемача индивидуална оферта, която да отговори на спецификата на дейността.

Тарифирането на ресторанти зависи от:

 • Мащаби на бизнеса;
 • Брой служители;
 • Обем документи, които месечно се отчитат;
 • Количество и управляване на инвентара – зачисляване, начисляване на амортизации, отчисляване, бракуване и други;
 • Дали има регистрация по ДДС и т.нат.

Препоръчително е при ресторантите да се използва специализиран софтуер. Това определено улеснява работата на счетоводната къща, а от там и плащаната месечна тарифа. С наличието на интегрирана система за отчетност в ресторанта се гарантира точността на сметките и коректната подавана информация към финансовите държавни институции.