Поддръжката на общински обекти в община Асеновград ще се извършва чрез Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси „

26.10.2018 bgDadoraRd 0

Откриването на нови работни места в райони със слабо икономическо развитие е една от целите на страната ни. Поради това средствата от оперативната програма „Развитие […]