каломаслоуловители

Какво представлява услугата „Почистване на каломаслоуловители“

26.10.2020 bgDadoraRd 0

Канализационните услуги, които се предлагат от професионални фирми далеч надхвърлят битовите неволи, за които домакинствата биха ги наели. Отводняването на мазета, гаражи, партерни етажи, както […]