Какво представлява регистрацията на географски означения?

регистрация на търговски марки

Различни са формите на защита на интелектуална собственост. Те мога да бъдат под формата на регистрирани патенти, марки и други. Съществуват и така наречените географски означения, които се характеризират с това, че се отнасят до обхват в определен регион. Тук https://ipconsulting.bg/services/geografski-oznacheniya/ можете да намерите подробна информация относно това какво именно представляват тези означения и за какво именно се отнасят. Професионалната юридическа подкрепа би била достатъчно ефективно що се отнася именно до това да се осигури защита на географското наименование.

Какво и за какво се прилага географското означение?

Когато става въпрос за регистриране на такова географско указание се имат предвид всички наименования на страна, регион, местност или друго географско пространство, което може да се окаже важно за означаването на дадена стока. Обикновено именно региона е определящ за това да се вземат под внимание всички качества на съответния продукт, включващ както природни ресурси така и човешкия фактор.

В списъка с географски означения се включват:

  • Традиционни наименования;
  • Означения типични за съответния регион;
  • Наименования за произход и други.

Важно е да се подчертае, че когато става въпрос за продукт, който е типичен за определен регион и се произвежда в уникалния си вид именно там то той има право на регистриране като географско означение. Самата процедура е почти идентична с тази на издаването на патент или регистрация на търговска марка. Разбира се за да няма проблем със спазването на процедурата е необходимо да се вземат под внимание всички особености и специфика на подготовка на документите, които се изготвят за Патентното ведомство.

Приоритетно е да се знае, че когато ви предстои да се вземе решение за регистриране на географско означени продукти то се конкретизира с техния произход. Друга особеност е, че когато няма срок на действие. Прекратяването настъпва, когато се прекрати реалната връзка на продукта със средата на производство.

Какво включват консултантските услуги?

патентРегистрирането на това право следва да бъде съобразено с някои важни стъпки, които имат пряко отношение към това да се изготви прецизно документацията, която ще се подава в Патентното ведомство. Имайте предвид, че когато се търси прецизност и бързина то очевидно е, че можете да разчитате на професионална консултация и цялостно обслужване от опитни специалисти.

Консултантските услуги, които се отнасят до регистрирането на географски означения включват:

  • Представителство;
  • Подготовка на всички необходими за регистрацията документи;
  • Съдействие за издаване на сертификати за качество;
  • Подготовка на заповеди, документи и други книжа, които да докажат и утвърдят границите на региона;
  • Представителство и процедура по регистриране на географски означения в Европейския съюз;
  • Представителство по международен ред;
  • Услуги по защита при нарушение на правото да се ползва конкретното географско означение и други.

Моно нерви, разходи и време ще си спестите с използването на такива професионални услуги. Изключително важно е да се има предвид, че когато изисквате компетентно и професионално отношение то наистина не са малко аспектите, които са определящи за избора на екип, на който да поверите тази отговорност.

Защо да изберете IP Consulting?

Компанията притежава дългогодишен стаж в сферата на услугите, които се отнасят до съдействие и подготовка на всякакви документи, които са свързани с регистриране на търговски марки, патенти, защита на интелектуална собственост и други. Използвайки професионалните услуги вие получавате гаранции за добре свършена работа, спестявате си усилия, време, нерви.

Специалистите осигуряват представителство както в нашето патентно ведомство така и пред EUIPO – службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Пълно обслужване, отлична комуникация на партньори от Северна и Южна Америка; Китай, Япония, Русия; Близкия Изток, Австралия и много други. Доверете се на опита и качеството за да сте спокойни за своя бизнес.