Застраховките КАСКО – допълнителна защита за вашия автомобил

автомобилна застраховка

Най-общо автомобилните застраховки се делят на задължителни и доброволни. Задължителните са ясни – там мърдане няма и ако искате да шофирате автомобила си то задължително трябва да се ангажирате със сключването на полица Гражданска отговорност. Но този вид застраховане се отнася за покриването на щети в полза на трети лица, но не и за подобни, които касаят нашето превозно средство. Към доброволните застраховки се отнасят каско,, Защитена стойност на автомобила и Злополука. Днес ще акцентираме на спецификата на застраховките Каско и техните видове тъй като се оказва, че тяхното сключване определено има редица ползи, когато се търси гаранция за повреди или тотално погиване на превозното средство.Автомобилна Катастрофа

За застраховката каско казват, че осигурява допълнителна защита. Всеки млад и неопитен шофьор например предпочита по-евтина кола, на която да придобие опит и увереност зад волана, но има други водачи с минимален стаж, които предпочитат да застанат зад волана на ново возило. Това определено носи рискове за превозното средство, тъй като не са малко щетите, които то може да понесе по време на трупане на опит. Елементарно и естествено е да се поогънат ламарините при паркиране или пък при неспазване на дистанция на кръстовище. Ако няма друг участник в инцидента, който да покрие вашите щети то е ясно, че наистина ангажимента за всички поправки пада върху вашите плещи. Целта на каско застраховката е именно при такива ситуации да се намери конкретно решение, с което застрахователя да поеме ангажимента за покриване на всички щети, които са възникнали по превозното средство. или с две думи застрахователната полица Каско изплаща щети, които са причинни както от друго превозно средство така и при ситуации на самокатастрофа.

Освен подобни инциденти застраховката каско на автомобил покрива и други рискове като такива например са климатични промени, паднало дърво върху превозното средство, експлозия, заради неизправност на електрическата система, и редица други. При сключването на полица гражданска отговорност е приоритетно да проверите съответния вид, който сте избрали за какви точно конкретно рисков се отнася. Има на застрахователния пазар продукти и варианти на Каско застраховките, които се отнасят за по-широк обхват рискове и други, които са сведени единствено до външни промени и дефекти, които могат да се причинят на автомобила. За по-скъпите и луксозни коли е приоритетно да се направи пълно автокаско, тъй като тук се покриват и загуби при кражби или умишлени палежи на превозното средство.

Застраховките каско си имат своето полезно приложение при водачи с различен стаж зад волана. В крайна сметка никой не е застрахован от инциденти и е добре да имаме едно наум за това, че щетите могат да бъдат поети в пълния размер от застрахователната компания.