Какво представлява услугата „Почистване на каломаслоуловители“

каломаслоуловители

Канализационните услуги, които се предлагат от професионални фирми далеч надхвърлят битовите неволи, за които домакинствата биха ги наели. Отводняването на мазета, гаражи, партерни етажи, както отпушване на сифони, тоалетни, почистване на шахти в близост до имота и т.нат. са само част от списъка с действия, за които можете да наемете специалистите. За промишлените обекти обаче има още по-голяма нужда да се приложат адекватни действия, които определено могат да спомогнат за това в отпадните води да не попадат замърсители, които да причинят екологична катастрофа.

Професионално почистване – каломаслоуловители

Това е услуга, която не е позната на бита, но пък е осолено важна за индустрията както и някои видове услуги, които всеки от нас ползва в ежедневието си. обществени перални, предприятия, които използват вода за производствените си цели, автомивки, ресторанти, хотели и други задължително имат изградени пречиствателни индивидуални инсталации, които имат за цел да задържат утайки и отпадни продукти, които могат да попаднат в общата канализационна инсталация и така да причинят редица проблеми.

Изключително строги са в това отношение правилата, които са описани в специална нормативна уредба. Става въпрос за това, че за да могат да бъдат преработени отпадните води и да се пречистят ефективно е определящо замърсителите, които се генерират от:

  • Автомивки;
  • Хлебозаводи;
  • Преработвателни предприятия;
  • Консервни предприятия;
  • Хотели;
  • Ресторанти;
  • Производители на строителни материали и много други.

Има изискване канализационните инсталации на такива производства и услуги да извършват периодична профилактика на системите. Почистване на каломаслоуловители е услуга, която се прилага с оглед на това да не се допусне генерирания отпадък да причини еко криза в съответния район.

Отпадните продукти, които се събират в утайници и специални съоръжения не могат да събират до безкрай генерираните от дейността на фирмата замърсители. Именно това налага периодичната профилактика и изпомпване на тези утайници чрез прилагане на услугата почистване на каломаслоуловители.

Как протича процеса

Предвид това, че става въпрос за промишлен отпадък, който е потенциално опасен и може да причини сериозна еко катастрофа се изисква опит и професионализъм. Наемането на фирми от канализационния бранш оборудвани с надеждна техника и обучени специалисти ще направи възможно почистването на  каломаслоуловителите. Попадането на мазнини от измиването на двигатели, хранителни остатъци, кал и пясък от измиване на хранителни продукти, съораженя и други може да причини доста щети на канализационната система, а освен това да е в основата на еко катастрофа. За да се гарантира безопасно функциониране на дадена фирма от сферата на по-горе изброените се налага почистване и обезпаразитяване почистване на утайници и   каломаслоуловители от опитни професионалисти.

Изпомпването на мазнини, кал, пясък не е толкова лесно колкото всъщност звучи. От съществено значение е да се приложат установени от нормативните уредби техника и да бъде поведено специално обучение на персонала. С оглед на бързото и ефективно почистване на каломаслоуловители се използват:

  • Професионални вакуум системи;
  • Използване на обучени работници, обезопасени със специално работно облекло при необходимост от прилагане на ръчен труд;
  • Използване на техника за улавяне на тежки отпадъци, такива с риск за човешкото здраве и други.

Събраните отпадъци, мазнини, кал и други се извозват при специални режими на транспортиране и се изхвърлят на предназначени за такъв отпадък места. Както сами предполагат естеството на отпадъка е доста специален и това не позволява той да бъде част от общия битов отпадък, изхвърлян на обичайните сметища.

Всяка дейност – промишлена, производствена, търговска генерира някакъв вид отпадъци. Тези отпадъци не винаги са био разградими при съприкосновението с водата, което на практика налага да бъдат използвани утайници и каломаслоуловители. За да не се стигне до екологична криза и преливане на тези обособени зони е редно периодично те да бъдат почиствани от професионални екипи. Заложете на опита и компетентността на оторизирани фирми, които предоставят услугата почистване на каломаслоуловители