Смяната на водомерите – защо се нуждаем от професионалисти

смяна на водомер

Много потребители са изненадани от факта, че на всеки 10 или 15 години е необходимо да сменят водомера си. практиката показва, че измервателните уреди, които отчитат разходваното количество битова вода наистина се амортизират и не отчитат коректно, тъй като са подложени на влага, варовик и други носени от водата частици, които по един или друг начин спомагат за тяхната повреда. Ето я причината водомера да се наложи в даден момент да бъде сменен. Но какво е важно да се знае за тази услуга? Всеки ли би могъл да се заеме с нея и какво е необходимо да се направи за да си спестите ангажименти и главоболия с такъв битов ремонт?

Водомерите – така важни за коректното отчитане на раходваната вода

Всяко домакинство ползва вода в ежедневието си. За къпане, миене, готвене и всякакви други дейности, свързани с нашата хигиена. Водата е ресурс, без който е немислимо да живеем и именно поради това е от значение как количеството, което сме използвали ще бъде отчетено. Въпреки, че самата вода не е скъпо удоволствие то едва ли някой би предпочел да плаща повече отколкото реално е използвал за домакински нужди. А самите водомери споменахме, че в хода на своето функциониране могат да дефектират и това да не е във ваша полза. По-високите сметки за вода със сигурност са причина да се потърси водопроводчик, но тук идва още един специфичен момент, с който е правилно да се запознаете. В сайта на ВиК Хелп тук https://vikhelp.com/smiana-na-vodomeri/ има подробна информация по отношение на това какви са причините за повреда и нужда от подмяна на водомера, какви са етапите на провеждане на ремонта и защо е важно да се наемат лицензирани специалисти.

Сред основните и главни акценти е именно лиценза на водопроводчика или фирмата, чиито специалисти ще извършат услугата. Подмяната на водомера е много важен момент, защото така домакинството ще може да разчита на коректно отчетено и разходвано  количество вода, нито повече, нито по-малко. Всъщност това прави изправните водомери приоритетни за всички потребители,  наемането на лицензирани експерти е сред основните и важни действия, които не са за пренебрегване.

Няколко важни стъпки

Като всеки друг ремонт, свързан с ВиК инсталацията и тук има специфични моменти, които е важно да се съобразят. Подчертахме, че е важно извършителя на подмяната да бъде с валиден лиценз, а освен това и съответните познания и опит в областта.водомери

Ето и някои от важите стъпки, които се извършват при услугата „подмяна на водомер“ от лицензиран експерт:

 • Насрочване на ден и час за оглед;
 • Установяване на причината за провеждане на смяна на водомера;
 • Избор на нов водомер, който да отговаря на изискванията на дружеството доставчик;
 • Демонтаж на стария водомер;
 • Съставяне на протокол, в който се описват показания, номер на водомер, номер на пломба;
 • Почистване на входовете на водата и подмяна на връзки при необходимост;
 • Монтиране на новия водомер;
 • Укрепване на устройството;
 • Тестване за коректно отмерване на водата, преминаваща през водомера;
 • Поставяне на пломба;
 • Съставяне на протокол с опис на номер на водомера и номера на новата пломба;
 • Узаконяване.

Строгостта и спецификата на етапите, през които се преминава при подмяната на водомера изисква коректното спазване на стъпките, които писахме. От ВиК Хелп декларират своята ангажираност и наистина съобразно лиценза, който имат за провеждане на такива услуги ги спазват безусловно. Освен като етапи от фирмата гарантират качество на ремонтната услуга, както и предоставят такава за новия отчитащ уред.

Подмяната на водомера от лицензиран оператор е гаранция за вашето спокойствие и нормални сметки за вода. Доверете се на опита на лицензирана фирма с над 10 годишен опит в сферата на ВиК услугите, защото наистина има значение на кого ще поверите тази отговорност и ангажимент.