Почистване на септични ями – кое налага използването на тази услуга

канализация

За много хора е трудно да се повярва, че в 21 век все още има населени места, в които няма изградена канализация. Разбира се, това са малки села, отдалечени от основната комунална инфраструктура, в която наистина няма друга алтернатива освен изграждането на септични ями, в които да се събират отпадъчните води от бита и санитарната зона. Септичните ями са присъщи за къщи, вили и други сгради, които са построени на висока надморска височина, където е затруднено изграждането на централна канализация. Ангажимента на стопаните на имота в случая се проявява в отговорност за периодично почистване на ямата с цел да се намали риска от замърсяване на околната среда, появата на неприятни миризми и зарази.

Кое налага професионално почистване

На фона на това, че на пръсти се броят малките населени места, в които има изградена централна канализация то можете да си представите колко необходимо е да се ползва услугата почистване на септични ями. Невъзможно е сами да го направите, тъй като първо обема на ямата никак не е малък, а освен това се оказва, че съдържанието следва да бъде извозено да място с изградена канализация, в която да бъде изхвърлено. И това налага да бъде нает екип със специализирана техника, която да извърши:

  • Изпомпването на съдържанието от септичната яма;
  • Почистване;
  • Дезинфекция;
  • Извозване.

Това са четири основни правила, които задължително се прилагат при този вид услуга. Почистване на септични ями е работа за професионалисти, тъй като правилното провеждане на мероприятието ще доведе до удължаване живота на изградената домашна канализационна система.

Почистването на септични ями – защита и хигиена

Наличието на септични ями може да доведе до редица неприятности, ако не бъдат почистени в срок. Самата яма представлява изкоп, който в повечето случаи не е обезопасен и хидроизолиран, което създават възможност за постъпване на химични съединения от процесите на гниене в почвата. Дъждовната вода е естествен разпространител на тези съединения и по този начин има предпоставка от екологична бомба, която може да се пренесе в отглежданите хранителни продукти в близост до септичната яма. Зарази, здравословни проблеми са гарантирани и това всъщност налага да се прояви много голяма отговорност от страна на стопаните на имота с оглед на своевременното почистване и дезинфекциране на ямата за отпадни канални води.почистване н асептични ями

Нежеланите последици, които могат да възникват от безхаберието ви определено биха създали редица неприятности. Ето защо не подценявайте този вид услуги и наемете екип, който разполага с възможността да извърши анализ и изпомпване, което да предостави едно нормално експлоатиране на примитивната ви канализационна система. професионалните фирми залагат на новаторски методи и използват:

  • Мощна техника за изпомпване на септичните ями;
  • Препарати за кало почистване;
  • Използват се мазнино уловители и други дезинфекциращи средства, които предотвратяват риска от еко замърсявания.

Съветите, които професионалистите отправят към домакинствата, които не са свързани с централна канализация и разчитат изцяло на септичните ями в дворните си места е да провеждат почистващи мероприятия на всеки шест месеца. Това ще нормализира работата на системата, ще намали вероятността от наводнения и преливане на ямата, както и ще гарантира еко равновесието на флората и фауната в района.

Много важен е процеса за почистване на септични ями. И ако си мислите, че тази мръсна работа може да бъде извършена от всеки то се върнете на основните процеси, за които споменахме и ще повторим отново – изпомпване, почистване, дезинфекция, извозване. За всичко това се нуждаете от професионален екип с опит, квалифицирани работници и правилната техника. За бързо и експертно справяне със ситуацията и с вашата септична яма можете да позвъните на Канал Техник – екип с дълъг опит и висока репутация като експерти в трудоемки процеси като отводняване, почистване, отпушване и поддържане на канализационни системи.